Professional One Campus 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผ่านมาแล้วกับงานกิจกรรม Professional One Campus เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เขตบางเขน)

โดยภายในงานได้มีการบรรยาย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ และเทคนิคในการสมัครงาน พร้อมกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ทางเราต้องขอขอบคุณน้องนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Professional One Campus ในปีนี้

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องนักศึกษาทุกๆท่าน จะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และประสบการณ์ที่ดีในกิจกรรมครั้งนี้ แล้วพบกันในครั้งต่อไปเร็วๆนี้