ONE มันส์ WORK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีกครั้งกับโครงการ “เตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกการทำงาน” ปีที่ 5 ตอน ONE มันส์ WORK  กับนักศึกษาชาวไอทีกว่า 200 คน จากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

IMG_1733

IMG_1792

นับเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่่อง ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาชาวไอที ด้วยการพัฒนาเนื้อหาต่างๆที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้น้องๆชาวไอที ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ มาช่วยชี้แนะแนวทางสร้างความมั่นใจพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

IMG_1773

ค้นหาตัวตนค้นหางาน กับ คุณสายชล โตเอี่ยม ผู้บริหารจาก บริษัท โปรวันไอที จำกัด  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในสายงานไอที   รวบรวมประสบการณ์ตรงจากการทำงานและการดูแลพนักงานไอที  ให้น้องๆ ได้ร่วมค้นหาตนเอง ในสิ่งที่ใช่ และเตรียมพร้อมความรู้เพื่อก้าวสู่สายอาชีพด้านไอที ที่ชอบ

IMG_1831

ความรู้นอกตำราเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอที  กับ คุณกันต์พงษ์ สารรักษ์ ผู้บริหารจาก บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ที่มาช่วยเติมเต็มแนวทางให้กับน้องๆนักศึกษากับการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยให้แนวคิดเรื่องเทรนด์ด้านไอทีในยุคปัจจุบัน เช่น การสอบวัดความรู้ใน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE  ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2015

before

after

ปรับบุคลิกเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ ในกิจกรรม Get Smart  กับทีมงาน โปรเฟสชันแนลวัน  โดย คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ และ คุณเพลินนภา หาญศรีนาถ ปรับลุคจากนักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้น้องๆ ได้ร่วมกันเรียนรู้กับการแต่งกายที่เหมาะสม ในการเข้าสัมภาษณ์ และแนวคิดต่อการทำงานในองค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการดูแลบุคลากรด้านไอที ให้กับบริษัทชั้นนำ เราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสแห่งประสบการณ์ดีดี ในสายงานไอที ให้กับคุณ

 

Advance your career  Enhance your profession

IMG_1833

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงาน และพบเรื่องราวดีๆได้ที่

fb

tw yb