AI Engineer ผู้นำปัญญาประดิษฐ์

AI Engineer

AI Engineer เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ AI โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตแบบจำลองอัจฉริยะอัตโนมัติและฝังไว้ในแอปพลิเคชัน

โดย AI Engineer จะใช้ Machine learning, Deep learning, หลักการของ Software engineer, การคำนวณอัลกอริทึม, โครงข่ายประสาทเทียม, และ NPL ในการสร้าง รักษา และปรับปรุงโซลูชัน AI อีกทั้งยังต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ในการสร้างโซลูชัน AI เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การส่งมอบบริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มาดูกันว่าวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่อะไร คำตอบคือ ทำหน้าที่พัฒนาและให้คำปรึกษาในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลประเภทต่าง ๆ หรือข้อมูลใหม่ ๆ ในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งต้องประยุกต์ให้เหมาะสม การให้คำปรึกษานี้ต้องรวมการพัฒนาไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในบางองค์กร AI Engineer ก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยและค้นหาโมเดลเพื่อแก้ปัญหาในระหว่างการเทรน การตรวจสอบ และการปรับใช้ระบบ AI ในการผลิต อีกทั้งยังต้องทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และสถาปนิก (Architect) เพื่อทำให้เป้าหมายของธุรกิจสอดคล้องไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าที่หลักของ AI Engineer คืออะไรบ้าง มาดูกัน !

· สร้างและปรับใช้อัลกอริทึม AI
· พัฒนา API ที่มีความยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ และเชื่อถือได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน
· สร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นโค้ด
· พัฒนาและปรับปรุงรักษาสถาปัตยกรรม
· ดูความต้องการโดยรวมของ AI และทักษะที่จำเป็นสำหรับนัก AI Engineer มีอะไรบ้าง มาเช็กกัน
· มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาโปรแกรม Python และ R
· มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer Science และ Software Engineering
· มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และอัลกอริทึม
· มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
· มีความสามารถในการประเมินข้อมูลและการออกแบบสถาปัตยกรรม
· มีความรู้เรื่อง Linux/Unix
· มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)
· มีความด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเข้าใจ Cognitive Science เพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ ภาษา การรับรู้ และความจำของมนุษย์
· มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์เป็นอย่างดี
· มีความรู้ด้านวิชาหลักทางด้านการประดิษฐ์
· มีความรู้เรื่อง Machine learning, Deep learning, สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม, การประมวลผลภาพ, Computer vision และ NLP

นอกจาก Hard skills ที่ควรมีแล้ว อย่าลืม Soft skills ก็สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์

คนที่จะเรียนทำงานเป็นวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ได้ควรจบอย่างน้อยระดับปริญญาโทหรือถ้าจะให้ดีควรจบระดับปริญญาเอก ควรจบปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้เปรียบนิดหน่อยแต่ไม่เสมอไป คนที่คณิตศาสตร์ดี/เขียนโปรแกรมได้ดี/ตรรกะในการคิดวิเคราะห์ดี ย่อมสามารถเรียน AIML เพื่อให้เป็นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ต่อไปในอนาคต ในอนาคตประเทศไทยก็น่าจะต้องการวิศวกรปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนที่มีการนำ AIML มาใช้งานจริงในธุรกิจเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนทางธุรกิจ

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

อ้างอิง techsauce.com, mgronline.com