9 วิธี พัฒนาทักษะให้ เก่งขึ้น ก้าวหน้า ก้าวไกล

9 วิธี พัฒนาทักษะให้ เก่งขึ้น ก้าวหน้า ก้าวไกล

เราต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในเส้นทางการเติบโตทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

9 วิธีการที่จะช่วยให้เรามีการพัฒนาทักษะให้เก่ง ก้าวหน้า และก้าวไกล มีอะไรบ้าง มาดูกัน !! 

1. หมั่นฝึกฝน และทำซ้ำ
การฝึกฝน และทำซ้ำเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้และจดจำ ยิ่งเราหมั่นฝึกฝน และทำซ้ำมากเท่าไหร่ โอกาสที่ข้อมูล และความรู้จะถูกเก็บไว้ในความทรงจำระยะยาวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

2. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
เราควรกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจน เรียนรู้ที่จะแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ หรือ เป้าหมายระยะสั้น ที่มีความต่อเนื่องของช่วงเวลา จนถึงเป้าหมายระยะยาว มีความชัดเจนและสามารถบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงได้อย่างไม่ยากนัก 

3. จัดลำดับความสำคัญของงาน
การจัดลำดับความสำคัญ่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เรา โดยช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มทางเลือกและลดจำนวนขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงช่วยจัดสรรตารางเวลาในชีวิตประจำวันให้สามารถใช้เวลากับงานที่มีความสำคัญมากขึ้น

4. วางแผนก่อนทำงาน
การตัดสินใจล่วงหน้าว่า จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีลำดับขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของงานที่ชัดเจน รวมไปถึงกลยุทธ์ที่จะใช้แก้ปัญหา

5. ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร
การสื่อสารที่ดีทำให้เราสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสร้าง connection ที่ดีในอนาคตได้แน่นอน 

6. ให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยจัดการและวางให้เป็นระบบ
ระบบหรือกระบวนการประมวลผลข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

7. โฟกัสกับการทำงานในช่วง Deep Work
การทำงานด้วยสมาธิจดจ่อ หรือเป็นช่วงที่เราสามารถโฟกัสกับงานได้แบบสุด ๆ โดยไม่วอกแวก และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

8.สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
หากมีเหตุการณ์หรือสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกแย่กับงานที่ทำ ให้ลองมองหาแง่มุมที่ดีเพื่อที่จะกลับมารักและชอบในงานนั้นอีกครั้ง สำรวจความคิดและจิตใจตนเองเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานให้เป็นแง่บวกอยู่เสมอ

9. ฝึกการตัดสินใจ  
การฝึกเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และไม่มีความเสียหายผิดพลาดหรือมีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไป หรือเลือกทางที่แก้ปัญหาได้ง่ายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job