7 สิ่งมหัศจรรย์ในเรซูเม่ของคนหางานไอที

7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ควรมีในเรซูเม่ของคนหางานไอที

ตำแหน่งงานไอทีในปัจจุบันมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะในหลาย ๆ บริษัทต่างนำระบบและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น สำหรับคนหางานไอทีจึงมีคู่แข่งจำนวนมาก แล้วเราจะเขียนเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจ HR วันนี้  Professional One จะมาบอก 7 สิ่งสำคัญที่ HR อยากเห็นในเรซูเม่ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

1. รูปถ่าย ไม่ควรใช้รูปเซลฟี่ ควรเป็นรูปปัจจุบัน จัดวางท่าทางให้น่าเชื่อถือ
2. เรซูเม่ สะอาดตาตัวหนังสืออ่านง่าย ไม่แน่นจนเกินไป
3. ข้อมูลประสบการณ์ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานใหม่
4. ข้อมูลกระชับ ชัดเจน เน้นหัวข้อที่สำคัญ
5. ระบุทักษะเฉพาะทางที่โดดเด่น เช่น Dev skill, App skill, Language เป็นต้น
6. ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาพอสังเขป
7. ข้อมูลการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับสายงาน 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job