5 หน้าที่สำคัญของนักออกแบบ UX/UI

1. UX/UI design การออกแบบ UX/UI การออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย ไม่สับสนเส้นทาง สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ดีแบบไม่สะดุดตลอดการใช้งาน

2. Visual design การออกแบบภาพประกอบต่าง ๆ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ การใช้สี ขนาดของรูปภาพหรือตัวอักษร การจัดระเบียบข้อความต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม

3. Research and usability การรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้สัมภาษณ์ สังเกตผู้ใช้งาน และออกแบบแบบสำรวจ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาให้การใช้งานหน้าเว็บไซต์ดียิ่งขึ้น

4. Coding จะอยู่ภายใต้หน้าที่ของ UX ภาษาที่ใช้เช่น HTML, JS, CSS และอื่น ๆ

5. UX/UI writing การเขียน UX/UI เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้จัดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญในเว็บไซต์ การนำทางที่ไม่ซับซ้อนนึกถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

ข้อมูลอ้างอิง
usfbootcamps.com