4 ข้อสำคัญที่คนทำงานต้องรู้เรื่องประกันสังคม

ประกันสังคมคืออะไร?

ประกันสังคม กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ก็คือ กองทุนที่ผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบเข้ามาทุกเดือน สำหรับสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินชดเชยว่างงาน เงินหลังเกษียณอายุ จริงแล้วหากจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ภาครัฐนำมาใช้ในการออมภาคบังคับก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไรนัก

 1. ประกันตนแบบต่าง ๆ
 • มาตรา 33 สำหรับผู้ทำงานประจำที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ 
 • มาตรา 39 สำหรับคนที่เคยทำงานมาก่อน ตอนหลังลาออกแล้วยังต้องการส่งประกันสังคมต่อไป คนที่จะเข้ามาตรานี้ได้นั้น ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานมาอย่างน้อย 6 เดือน 
 • มาตรา 40 ผู้ประกันตนอิสระเป็นผู้ประกันที่ไม่เข้าข่าย 33 และ 39 และผู้ประกันตนในมาตรานี้ก็จะมีการส่งเงินสมทบที่แตกต่างออกไป
 1. การส่งเงินสมทบประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคมก็คือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงที่จะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม โดยเป็นการส่งทุกเดือน การคำนวณเงินที่ส่งก็จะคิดจากอัตราเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตรา 5% โดยคิดจากเงินเดือนและส่งสูงสุดไม่เกิน 750 บาท และในเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่า ใน 5% นั้นโดนเอาไปทำอะไรบ้าง 3% ประกันชราภาพ 1.5% ประกันเจ็บป่วย และ 0.5% สำหรับประกันว่างงาน

 1. สิทธิ์กรณีเจ็บป่วย

สำหรับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วอย่างต่ำ 3 เดือน การรักษาก็จะต้องไปตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินที่จะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกคืนทีหลัง และสิทธิ์ในการทำฟันผุ อุดฟัน หรือขูดหินปูน 900 บาท/ปี 

 1. เงินคืนตอนเกษียณ

รูปแบบการได้เงินคืนจากกองทุนประกันสังคมนั้นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน 

 1. เมื่อผู้ประกันตนส่งสมทบเกินกว่า 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ประกันสิ้นสุด ก็จะได้เงินเกษียณออกมาเป็นรายเดือนแทน สำหรับจำนวนเงินที่จะได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ส่งเริ่มที่ 20% คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (คิดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) และทุก ๆ 12 เดือนจะได้เปอร์เซ็นเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1.5 % ตัวอย่างเช่นหากนาย A ได้รับเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ 30,000 บาท 
  • หากส่งสมทบมา 15 ปี จะได้รับเงินคืน 20% x 15,000 = 3000 บาทต่อเดือน
  • หากส่ง 20 ปี ได้รับเงินคืน 20%+(1.5*5)%  x 15,000 =4,125 บาทต่อเดือน
 1. จ่ายมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีเมื่อสถานะประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินเท่ากับเงินสมทบตนเอง + ส่วนของนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดจากประกันสังคมนำเงินไปลงทุนนั่นเอง
 2. จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน และมีอายุครบ 55ปีเมื่อสถานะประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินส่วนที่ตนเองจ่ายสมทบไป

นอกจากนี้ประกันสังคมยังมีสิทธิ์อื่น ๆ อีกเช่น สิทธิในการคลอดบุตร สิทธิ์กรณีเสียชีวิตหรือพิการ สิทธิ์ในการสงเคราะห์บุตร สิทธิ์กรณีว่างงาน 

โปรเฟสชันแนลวัน ให้บริการ HR Outsource บริหารทรัพยากรบุคคล  ดูแลพนักงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การดูแลสวัสดิการค่าจ้างเงินเดือน และการดูแลด้านกฎระเบียบวินัย ด้วยทีมงาน HR มืออาชีพ  ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ติดตามพนักงานเพื่อให้การทำงานร่วมกับลูกค้า เป็นไปอย่างราบรื่น  ด้วยประสบการณ์ที่โปรเฟสชันแนลวันมีมามากกว่า 35 ปี ที่บริการให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ ทั้งไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ติดต่อทีมงาน PROFESSIONAL ONE ได้ทันทีที่นี่
Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
Email : sales@professional-one.com
Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์
Website : https://www.poit.co.th/