3 สิ่งที่ต้องระวังก่อนเปิดอีเมล (Phishing Mail)

ปัจจุบันซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่มีเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีดำเนินการผ่านทางอีเมลขององค์กร หลายองค์กรมีระบบและซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยดูแล แต่นอกจากการเฝ้าระวังด้วยระบบแล้ว องค์กรต้องมีการให้ความรู้กับพนักงานด้วย เพราะเป็นช่องทางที่ระบบป้องกันได้ไม่ 100% อาจจะมีหลุดรอดเข้ามา และนี่คือ 3 วิธีเบื้่องต้นที่ควรแนะนำพนักงานเพื่อให้สามารถสังเกตและรับมือกับ Phishing Mail ได้

1. ตรวจสอบก่อนเปิด
ในข้อนี้มีความสำคัญมาก องค์กรต้องให้ความรู้กับพนักงานอย่างจริงจัง ในการตรวจสอบอีเมลต่าง ๆ ที่เข้ามา อ่านหัวข้ออีเมล วิเคราะห์ ก่อนกดอ่านข้อมูล ถ้าเจอข้อมูลแปลก ๆ อีเมลแปลก ๆ ควรแจ้งให้ฝ่ายไอทีรับทราบเพื่อทำการบล็๊อกและป้องกันตามมาตรฐานต่อไป

2. ระวังหัวข้ออีเมลเร่งด่วน
อีเมล Phishing มักจะทำให้เรื่องราวดูรีบเร่ง ราวกับมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่าง ผู้บริหารมีเรื่องด่วนมอบหมายให้เราทำ เป็นต้น

3. อย่าเปิดไฟล์แนบทันที
Hacker ชอบใช้วิธีแนบไฟล์และตั้งชื่อให้ดูเป็นเอกสารสำคัญ ชื่อของไฟล์อาจจะยาวเป็นพิเศษ ไอคอนของไฟล์อาจจะเป็นของปลอม เช่น ไอคอน Microsoft Excel ดังนั้นเราควรตรวจสอบให้ดีก่อนเปิดไฟล์ขึ้น

3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น อยากทุกคนตระหนักเรื่อง Phishing Mail เพื่อที่จะช่วยกันป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

Website : https://www.poit.co.th/