10 ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มชีวิตการทำงาน

10 ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรรู้

การมีทักษะหลายด้านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานยุคใหม่ ยิ่งการมี Soft Skills และ Hard Skills ควบคู่ไปด้วยกัน ทำให้เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ และถูกจับตามองจากบริษัทชั้นนำทั้งหลาย การมีทักษะที่ครอบคลุมทั้ง Soft Skills และ Hard Skills จึงเป็นคุณสมบัติหลักที่องค์กรมองหาจากเด็กรุ่นใหม่ให้ยุคปัจจุบัน โดยทักษะพื้นฐานที่เราอยากแนะนำให้น้องๆ จบใหม่ได้ลองไปศึกษา และนำไปพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี้

  1. Time Management เวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ภาพลักษณ์คุณสามารถเปลี่ยนไปได้เลยเพียงแค่คุณเป็นคนไม่รักษาเวลา นอกจากนี้ยังฝึกให้เรามีวิธีคิด รู้จักเรียงลำดับความสำคัญ และทำงานเสร็จภายใต้แรงกดดันได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หลายบริษัทมองหา
  2. Communication ทักษะการสื่อสารเป็น Soft Skills ที่สำคัญมาก ๆ เพราะจะเป็นทักษะแรกที่ HR มองเห็นตั้งแต่เริ่มมาสัมภาษณ์ เราจะเข้ามาทำงานได้หรือไม่ได้ นอกจากประสบการณ์การทำงานแล้วทักษะการสื่อสารก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราเอง
  3. Adaptability ในยุคที่อะไร ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะการปรับตัวจึงเป็น Soft Skills ที่จำเป็นอย่างมาก เพราะมันแสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้โฟกัสแค่เป้าหมายอย่างเดียว แต่ยังนึกถึงการปรับเปลี่ยน ‘วิธีการ’ ในการไปถึงเป้าหมายอีกด้วย
  4. Problem-solving ทักษะการแก้ปัญหา เป็น Soft Skills ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่เพียงเฉพาะแต่ในการทำงานเท่านั้น บางครั้งในชีวิตประจำวันเราก็อาจใช้ทักษะนี้โดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป
  5. Creativity การพยายามสร้างบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็น ถือว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะไม่มีหลักสูตรตายตัวในการเรียน การสอน ทักษะนี้ยังเป็นการรวมเอาหลายทักษะไว้ด้วยกัน เช่น ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น และการเปิดใจกว้าง รวมถึงการเสพข้อมูลหลากหลาย
  6. Presentation skills ผลงานที่ดี ถ้าถูกสื่อสารผ่านการนำเสนอที่ดี ก็จะทำให้ผลงานนั้นยิ่งดีขึ้นไปอีก วิธีการนำเสนอ การดึงความสนใจผู้ฟัง และการจัดการความเครียด ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน และความสามารถในการนำเสนอผลงานและไอเดียได้ดี เป็นอีกสิ่งหนึ่งจะทำให้อาชีพการงานก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  7. Leadership การเป็นผู้นำไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงมุมมองความคิดและวิสัยทัศน์ที่จะนำพาทีมทุกคนไปสู่ความสำเร็จด้วย ซึ่งในการทำงานไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับหัวหน้าเท่านั้นถึงจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ แต่ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน
  8. Critical Thinking การคิดเป็นเหตุเป็นผลที่จะแสดงวิธีคิดได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน จัดลำดับความคิดได้ดี เหมาะกับยุคแห่ง data ที่มีข้อมูลล้นทะลักมากมายมาให้คิดวิเคราะห์และจัดเรียงความสำคัญ เพื่อให้งานและการใช้ชีวิตออกมาในรูปแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  9. Agile Project Management การทำงานในรูปแบบของ Work From Home เข้ามาผสมผสานกับการทำงานในรูปแบบเดิม กระนั้นทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นที่จะทำให้ทีมเข้าใจในรายละเอียดของงาน และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
  10. Digital Literacy ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีในที่นี้รวมทั้งอุปกรณ์อย่าง คอมพิวเตอร์ มือถือ และความสามารถในการใช้โปรแกรม สื่อออนไลน์และ social media ต่าง ๆ ด้วย การมี Digital Literacy คือความเชี่ยวชาญและเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

ในปัจจุบันนี้หากใครมีเพียงแค่ Hard Skills อาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว เพราะการทำงานยุคใหม่จะต้องอาศัยการผสมผสานทักษะระหว่างทั้ง Hard Skills และ Soft Skills จึงจะสามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job