ไขข้อสงสัย Resume กับ CV แตกต่างกันยังไง ?

Resume กับ CV แตกต่างกันยังไง

Resume คือ ประวัติสำหรับใช้สมัครงานที่สรุปเนื้อหาประวัติส่วนตัวของเรา ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานต่าง ๆ รวบรวมให้อยู่ภายใน 1 หน้าถ้วน โดย Resume จะเน้นแสดงจุดเด่นของตัวเองให้มากที่สุด และต้องเป็นจุดเด่นที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร

CV ย่อมากจาก Curriculum Vitae ซึ่งคือประวัติชีวิต ใช้สำหรับสมัครงานเหมือน Resume แต่จะมีหลายหน้า วิธีการเขียนจะต้องละเอียดมาก ๆ โดยเขียนรวมไปถึงความสำเร็จ การได้ยอมรับทางวิชาการ การทำงานอาสาสมัคร หรือรางวัลต่าง ๆ ซึ่งบางคนที่ได้รับรางวัลเยอะ ๆ ก็อาจจะยาวถึง 20 หน้าได้เลย

CV จะเขียน เรียงตามช่วงเวลาเป็นหลัก นั่นคือจะเขียนตั้งแต่เข้าเรียน ไปจนถึงจบการศึกษา ได้เรียนต่อ และได้รางวัลอะไรมาบ้าง ตั้งแต่เริ่มจนจบ เน้นใช้ในตำแหน่งงานสายบริหาร สายวิชาการอาจารย์ และแพทย์

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job