โปรวันไอที ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในด้านการบริหารงานบริการไอที โดยมีข้อกำหนดสำหรับ Service Management System (SMS) ที่ครอบคลุมถึงการวางแผน ออกแบบ ส่งมอบ และปรับปรุงบริการที่ให้กับลูกค้า รวมถึงติดตามคุณภาพบริการอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้าที่ใช้บริการกับโปรวันไอทีจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจและได้มาตรฐานในระดับสากล

โปรวันไอที มีประสบการณ์ด้านบริการ IT Outsource มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 27001 และ ISO 20000