โปรวันนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2022

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ของโปรวันเมื่อวันที่ 18 มีนาคม โปรวันนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
.
เราให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือและต่อชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาค ซึ่งโปรวันจัดกิจกรรมดี ๆ นี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี
.
#ProOneGiveBloodSaveLife