โปรวันกรุ๊ป จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต สตมวาร 100 วัน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560   คณะผู้บริหารและพนักงานโปรวันกรุ๊ป  ร่วมจัดกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  พร้อมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต สตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สวดมนต์

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสานต่อการทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9  โปรวันกรุ๊ป ได้เปลี่ยนการจัดงานปีใหม่ภายในบริษัท เป็นการร่วมแบ่งปันความสุข  ด้วยการนำเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสุข และรอยยิ้ม  มอบความอบอุ่น และกำลังใจ  ให้กับทุกคน ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

คุณชลดา

เก้าอี้ดนตรี

กิจกรรมสนุกๆๆ

แต่งหน้า

กิจกรรมสนุก2ๆๆ

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก  ใบเฟิร์น อีสานทีวี   พิธีกรสาวสวยมากความสามารถ จากช่อง อีสานทีวี   มามอบเสียงเพลงและร่วมทำกิจกรรม ไปกับโปรวันกรุ๊ป ตลอดทั้งวัน

ใบเฟริน-อีสานทีวี

โปรวันกรุ๊ป สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการแบ่งปันความสุข   และพร้อมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งความดีร่วมกันต่อไป

กอด

ข้อมูล : สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี เปิดดำเนินการขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งชายและหญิง โดยแยกเป็นเขตหญิงและเขตชาย เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาบุคคลขอทาน ซึ่งเป็นหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2484 บุคคลเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และสมัครใจขอรับการสงเคราะห์

ติดต่อช่วยเหลือ-บริจาคสิ่งของ

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

เลขที่ 7 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  โทร 025771148