โปรวันกรุ๊ป จัดสัมมนา “การนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ในการทำงาน”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ป จัดสัมมนาให้กับพันธมิตรด้านการศึกษาคือวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และฝึกอบรมให้กับพนักงานและนักศึกษา ในหัวข้อ“การนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาประยุกต์ในการทำงาน” (Foundation Training for Robotic Process Automation) โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไมตรี ประสานอธิคม จากบริษัท Toyota Leasing Thailand มาเป็นวิทยากรแชร์ความรู้และประสบการณ์จริงในการใช้ RPA มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับ Toyota

RPA เป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพราะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของมนุษย์ที่มีลักษณะทำซ้ำในจำนวนมากๆ ตัวอย่างเช่น การคัดลอกข้อมูล จากไฟล์ Excel เข้าในระบบจัดการของแต่ละบริษัท หรือการลงทะเบีบนจองที่พักหรือตั๋วเครื่องบินของบริษัททัวร์

IMG_2619

การจัดการเผยแพร่ความรู้ด้าน RPA ครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของโปรวันกรุ๊ป ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ยุคดิจิตอล

IMG_2637