โปรวันกรุ๊ป ชวนพนักงาน บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชุมชนสวนผัก

“ โปรวันกรุ๊ป ” ชวนพนักงาน บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชุมชนสวนผัก
.
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โปรวันกรุ๊ป ได้นำอาหารจำนวนหนึ่ง อาทิ ข้าวกล่องจำนวน 600 กล่อง น้ำดื่ม 500 ขวด ขนม 100 ชุด และอาหารแห้ง 50 ชุด ไปมอบให้ประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ ชุมชนสวนผัก ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เด็กๆ ในชุมชน ได้สนุกสนานและคลายความตึงเครียด โดยโปรวันกรุ๊ปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอดทน และร่วมสู้ไปด้วยกัน
.
ทั้งนี้ โปรวันกรุ๊ป ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในการแจกอาหารอย่างเคร่งครัด และต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาอำนวยความสะดวกให้กับทางบริษัท และประชาชนที่มารับอาหารทุกคน

.