โปรวันกรุ๊ปห่วงใยสุขภาพพนักงานตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 – 12:00 น. โปรวันกรุ๊ป ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ชั้น 17 บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด และชั้น G อาคาร IBM

ในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ เราได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ตรวจสุขภาพครอบคลุมทั้งหมด 14 รายการ อาทิเช่น X-Ray ทรวงอก, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด, การตรวจการทำงานของไต, พร้อมตรวจร่างกายและให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

โปรวันกรุ๊ป จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเป็นประจำทุกปี ทำให้พนักงานทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด เราเชื่อว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากสุขภาพที่ดี เพราะเราคือครอบครัวโปรวัน

1557482447102

1557482435023

1557482412070

1557482401837

1557482387207

1557482374254

1557482346810