โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป นำโดย คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานกรรมการ และ คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องอาภากร  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

DSC09151