โปรวันกรุ๊ปจัดการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 10  และ วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง เวลา 07:00 – 12:00 น โปรวันกรุ๊ป ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2559  ณ  บริเวณ ชั้น 16  บจก.โปรเฟสชันแนล วัน  และชั้น G   อาคาร IBM อารีย์

01

ในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ เราได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ  ตรวจและรายงานผล ครอบครุมจำนวน 14 รายการ อาทิเช่น  X-Ray  ทรวงอก,ระดับน้ำตาลในเลือด,ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด,การตรวจการทำงานของไต,  พร้อมตรวจร่างกายและให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เป็นต้น

 

02

 

โปรวันกรุ๊ป  จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสวัสดิการทางสุขภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้พนักงานทราบภึงภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใด ทราบถึงสิ่งผิดปกติ และข้อควรระวังต่างๆ เพื่อหาวิธีแก้ไข ป้องกันอย่างถูกต้อง    เพราะเราเชื่อว่า…สุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี    นำไปสู่ความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

03