แนะนำการเขียน RESUME พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์ 2559  บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติในการบรรรยายและทำกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จำนวนกว่า 40 คน  ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

01

แนะนำการเขียน RESUME อย่างถูกต้อง และโดนใจ กับเทคนิคและวิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญ

 

02

RESUME ภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญต่อการสมัครงานในยุค AEC กับคำศัพท์ที่ควรทราบและเทคนิคในการเขียนต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริง 

03

พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ ฝึกเขียน RESUME  พร้อมคัดเลือก RESUME โดนใจ พร้อมคำแนะนำต่างๆจากทีมงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปเตรียมตัวให้พร้อมต่อการแข่งขันในการสมัครงานจริงในอนาคต

04

โปรวันกรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของหนุ่มสาวไอทียุคใหม่ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 26  ปีในการดูแลบุคลากรด้านไอที ให้กับบริษัทชั้นนำและก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต