เรียนรู้ก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริง ONE มันส์ WORK เตรียมนักศึกษาสหกิจ ม.ศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรฏาคม  2559  ทีมงาน ONE มันส์ WORK จากโปรวันกรุ๊ป เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ อาคาร 5 ห้อง 901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

การเตรียมตัวให้พร้อม และทราบถึงเป้าหมายของการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง

 

IMG_3235 IMG_3272 

กิจกรรม ONE  มันส์ WORK ช่วยจุดประกายความคิด ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน จากวิทยากรและทีมงาน ทั้งการตั้งเป้าหมาย การเตรียมตัวก่อนไปสหกิจด้วยบุคลิกภาพและการแต่งกายที่น่าประทับใจ  รวมถึง Work Shop สร้างสรรค์ “นักศึกษาฝึกงานในดวงใจขององค์กร”  เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมและนำปฏิบัติจริงต่อไปในอนาคต

 

IMG_3085 IMG_3094 

โปรวันกรุ๊ป  พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อแนวคิดเพื่อการเตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกแห่งการทำงาน ผ่านกิจกรรมสนุกสนานและสาระมากมาย  เพื่อบัณฑิตไทยก้าวสู่มืออาชีพด้านไอทีต่อไปในอนาคต

IMG_3438 IMG_3147 IMG_3430

สนใจติดต่อ กิจกรรม ONE มันส์ WORK สำหรับนักศึกษา : โทร 089-5007871 คุณอรพรรณ