เทคนิค Elevator Pitch พูดให้ได้ พูดโดนในการนำเสนอสั้น ๆ

ทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเองนับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค Elevator Pitch ที่จะสามารถดึงดูดใจคนด้วยการนำเสนอเพียงสั้น อาจจะเปลี่ยนชีวิตของผู้พูดให้ประสบความสำเร็จได้ โดยเทคนิค Elevator Pitch มีเคล็ดลับและวิธีการดังต่อไปนี้

close-up-of-financial-report_1098-2701

1.พูดให้เหมือนกับสนทนาทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเอง ควรพูดให้เหมือนกับการสนทนาทั่วไป โดยเน้นการใช้น้ำเสียงเรียบเรื่อยและมีการให้น้ำหนักในบางช่วงบางตอน อาจเพิ่มท่าทางประกอบการพูดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของตนเองก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้พูดควรหลีกเลี่ยงการพูดแบบตะโกนหรือกดดัน เนื่องจากผู้ฟัง อาจอึดอัดได้นั่นเอง

2.พูดถึงพื้นฐานของตนเองเล็กน้อย

การพูดถึงพื้นฐานของตนเองหรือสิ่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น จะทำให้ผู้ฟังสนใจเพิ่มมากขึ้น ดีกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยการพูดแต่จุดประสงค์ ซึ่งนั่นอาจทำให้การพูดไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูดเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ควรทำคือการสนใจแต่จะขายเพียงอย่างเดียว

3.เน้นการพูดในเนื้อความ

หลังการแนะนำตัวอย่างสั้น ๆ แล้วให้ผู้พูดเน้นทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เทคนิคการพูด พร้อมกันนั้นก็ควรเน้นที่ เนื้อความเป็นหลัก เพราะการพูดเฉพาะเนื้อความจะทำให้การมุ่งสู่เป้าหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ ผู้พูดได้พัฒนาตัวเองไปในตัวอีกด้วย เพราะการพูดเฉพาะเนื้อความจะยากกว่าการพูดที่เต็มไปด้วยการเกริ่นนำนั่นเอง

young-executive-holding-and-pointing-to-laptop_1098-4094

4.ใช้ถ้อยคำกระชับ

การพัฒนาตัวเองและการฝึกเทคนิคการพูด คือ สิ่งที่ควรทำมากที่สุด หากผู้พูดต้องการให้ทักษะการนำเสนอ ของตนเองทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่กระชับและเข้าใจความหมายทั้งสองฝ่ายได้อย่างง่ายดาย ไม่ควรเลือกใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการจนผู้ฟังอึดอัด

5.ไม่ควรให้ผู้ใดแทรกการสนทนา

เนื่องจากเทคนิคการพูดลักษณะนี้ เป็นการพูดแบบสั้น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะการนำเสนอที่มีสมาธิ ดังนั้น ผู้พูดไม่ควรให้ใครสอดแทรกระหว่างที่ผู้พูดได้ดำเนินการนำเสนอเนื้อหา เนื่องจากเรื่องราวอาจไม่ปะติดประต่อในตัวผู้ฟังได้นั่นเองทั้งนี้ นอกจากการสอดแทรกขณะพูดจะทำให้เนื้อหาขาดช่วง แล้วยังทำให้ผู้พูดไม่ได้ฝึกการพัฒนาตัวเองอีกด้วย

เทคนิคการพูด Elevator Pitch พูดให้โดนในการนำเสนอสั้น ๆ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากสักเท่าใดนัก หากมีความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างประสิทธิภาพของทักษะการนำเสนอ เท่านี้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการนำเสนอได้อย่างแน่นอน