ชาวโปรวันพร้อมรวมใจถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ชาวโปรวันกรุ๊ป นำโดยคณะผู้บริหาร รวมใจถวายพระพรและสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489  มีและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 และได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ของรัชกาลปัจจุบัน

IMG_8535

และที่สำคัญยิ่งคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก โดยตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สุดที่จะคณานับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง สถิตเป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงประชาตลอดกาลนิรันดร์เทอญ

IMG_8567

 

IMG_8579

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน โปรวันกรุ๊ป