เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกงาน กับ โปรเฟสชันแนลวัน ในกิจกรรม “ONE มันส์ WORK” มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันศุกร์ที่  9  ตุลาคม 2558  คณะวิทยากรจาก บริษัทโปรเฟสชันแนลวัน จำกัดได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายและทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวนกว่า 100 คน  เพื่อเป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกงาน ด้วยการ แนะนำการฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การปฏิบัติตัวในที่ทำงาน รวมไปถึงการแต่งกายอย่างเหมาะสมในองค์กรเพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ณ ห้องประชุม อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

1

คุณสายชล  โตเอี่ยม  IT Director  บริษัท โปรวันไอที จำกัด   ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ค้นหาตัวตน ค้นหางาน”  โดยเน้นการสร้างแนวคิดให้กับนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปรับทัศนคติให้เข้ากับผู้อื่น ทั้งในและนอกองค์กร  พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์การทำงานจริง และการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพด้านไอทีต่อไป

2

คุณชลดา  พิริปุญโญ  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อ  “จุดประกายให้ I Can” โดยเน้นย้ำถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความมั่นใจมากขึ้น  แนะนำการออกเสียงให้ถูกวิธี  และยังมีกิจกรรมให้น้องๆ นักศึกษาได้ร่วมสนุกชิงของรางวัลอีกด้วย

3

คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ  Deputy Marketing Communication Manager  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อ “PRO Smart PRO Active ” โดยเน้นย้ำในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกงาน แนะนำเรื่องมารยาท การวางตัว การแต่งกายให้เหมาะสม รวมถึงการให้เกียรติสถานประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักบริการด้านไอที อย่างมืออาชีพต่อไป

3

ชมคลิปและภาพควาประทับใจ

กิจกรรม ONE มันส์ WORK มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โปรวันกรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของหนุ่มสาวไอทียุคใหม่ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต