เตรียมความพร้อมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บ.โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ร่วมทำกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์กับน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้มีความมั่นใจ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

1

เตรียมความพร้อมด้านการสมัครงาน ด้วยการค้นหาตัวตนในสายงานไอที การเตรียม Resume สำหรับการสมัครงานอย่างมืออาชีพ และการแต่งกายให้พร้อมในวันสัมภาษณ์

3

พร้อมแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการสัมภาษณ์งานและคำศัพท์ที่มักพบเจอในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและจุดประกายความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานไอที

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมชาวไอทีก่อนสมัครงาน และเปิดโอกาสแห่งการทำงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสในสายงานไอที ด้วยงานดีดีจากบริษัทชั้นนำมากมาย