อยากเป็น”พนักงานไอที”ต้องเรียนสาขาไหน?

อยากเป็นพนักงานไอทีต้องเรียนสาขาไหน

ปัจจุบันตำแหน่งงานด้านไอทีเป็นที่ต้องการสูงในหลาย ๆ บริษัทที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล นอกจากนี้ เงินเดือนสำหรับสายไอทียังสูงกว่าหลายสาขาอาชีพอีกด้วย เราได้รวบรวมสาขาที่เรียนจบไปเป็นพนักงานไอทีได้ไว้ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาโดยตรงของสายงานทางด้านไอที ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network, Software และ Hardware

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาประยุกต์ที่มีการเรียนการสอนคล้าย กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากเหมือนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. สาขาสารสนเทศการแพทย์ เป็นสาขาที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลัก ๆ ที่จะได้เรียนก็คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาที่นำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ โดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบในการวางแผนการบริหารองค์กร

5. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาที่จะเน้นเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ ไปจนถึงเรื่องการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

6. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย เป็นสาขาวิชาที่เราจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย และยังรวมถึงเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอีกด้วย

7. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาที่ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการปฏิบัติจริง จากการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ สู่การสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม

ในปัจจุบันนอกจากงานสายไอทีที่เป็นที่นิยมแล้ว ยังมีอีก 3 สาขาที่คนรุ่นใหม่นิยมไปเรียนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยสาขาเหล่านี้เกิดจากความชอบโดยตรง และสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

1. สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นสาขาวิชาที่ได้รวมเอา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย

2. สาขากราฟิกดีไซน์ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการคิดและออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้ง 2D และ 3D นอกจากนี้ยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกอีกด้วย

3. สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย เป็นสาขาวิชาที่เปิดโอกาสให้สามารถปล่อยไอเดีย ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยในสาขาวิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางมัลติมีเดีย แอนิเมชัน 2D และ 3D นอกจากนี้ยังจะเรียนเกี่ยวกับการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิมพ์์ต่าง ๆ อีกด้วย

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job