ส่งมอบความรู้ เตรียมมุ่งสู่โลกแห่งการทำงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ทีมวิทยากรจากโครงการเตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกแห่งการทำงาน  ได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมทำกิจกรรมและให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ_๑๗๐๔๐๗_0010

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ_๑๗๐๔๐๗_0023

 

 

 

แชร์ประสบการณ์ ในการเลือกสายอาชีพ การเตรียมตัว การปรับบุคลิกภาพ  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน  เพื่อเป็นการส่งมอบประสบการณ์ตรงจากการเป็นบริษัทชั้นนำในการสรรหา คัดเลือก และดูแลบุคลากรด้านไอที มากว่า 27 ปี

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ_๑๗๐๔๐๗_0039

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ_๑๗๐๔๐๗_0034

 

โปรวันกรุ๊ป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถนิสิตนักศึกษาด้านไอที  เพื่อก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ