สายงาน IoT (Internet of Things) มีอะไรบ้าง

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

จากที่ได้ทำการศึกษามาจุดเด่นของ IoTคงหนีไม่พ้นอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสบายให้กับการทำงานจึงทำให้ออฟฟิศยุคใหม่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย ดังนั้นสายงานที่กำลังมาแรงเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

1. Artificial Intelligence (AI) Engineering Technicians มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ดูแลจัดการและควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยใน 5 ปีหลังมานี้ ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นหนึ่งในนโยบายระดับชาติของจีน มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถม เพื่อพัฒนาบุคลากรจีนให้เป็นผู้นำด้าน AI 

2. Internet of Things (IOT) Engineering Technicians มีหน้าที่ในการพัฒนา วิจัย ออกแบบ ตรวจสอบ และดูแลรักษาแพลตฟอร์ม (Platform), ชิป (Chip), เซ็นเซอร์ (Sensor) และ Smart Tag 

3. Big Data Engineering Technicians มีหน้าที่ในการทำงานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดการ ควบคุมดูแล และรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมักจะทำงานควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งปัจจุบัน 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน ที่เรียกว่า BAT (Baidu, Alibaba และ Tencent) ต่างสร้างทีม AI และ Big Data เฉพาะของตัวเอง 

4. Cloud Computing Engineering Technicians มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ สร้างระบบ Cloud จัดการระบบ Network รวมถึงดูแลและ จัดการการเก็บข้อมูลในระบบ Cloud 

5. Digitalization Manager นักจัดการข้อมูลดิจิตอล มีหน้าที่จัดการข้อมูลขององค์กรบนโลกดิจิตอล ในยุคที่โลกของเรากำลังโดน Disruption ด้วยเทคโนโลยี 

6. Architecture Modeling Technicians นักสร้างแบบโมเดลจำลองข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่แปลงข้อมูลสารสนเทศออกมาเป็นลักษณะของโมเดลที่สามารถแสดงข้อมูลและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

7. IoT Installation Commissioners ช่างติดตั้งระบบ IoT มีหน้าที่ในการติดตั้งและตรวจสอบระบบ IoT ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามจุดประสงค์ 

8. Industrial Robotics Operators ผู้ควบคุมระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ควบคุมระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบผลิตข้าวกล่องอัตโนมัติ, ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ, ระบบโลจิสติกส์-คัดแยกพัสดุโดยอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ 

9. Industrial Robotics Maintenance Staff ช่างบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เมื่อมีผู้ควบคุมระบบหุ่นยนต์แล้วก็ต้องมีช่างที่ทำหน้าที่ติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์นั้นด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ควบคุมระบบ และผู้ติดตั้ง-บำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมนั้น อาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ 

10. Electronic Sports (E-Sports) Operators ผู้ประกอบการด้าน E-Sports มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการแข่งขัน การตลาด ควบคุมทีมงาน และทีมนักกีฬาด้าน E-Sports โดยเฉพาะ 

11. Electronic Sports (E-Sports) Player นักกีฬา E-Sports มีหน้าที่เข้าแข่งขันในสนามแข่งกีฬา E-Sports สนามต่าง ๆ โดยจะมีการแบ่งชนิดกีฬาตามชนิดเกมส์ เช่น นักกีฬา ROV เป็นต้น 

12. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Pilots / Drone Pilots นักบินโดรนและอากาศยานไร้คนขับ มีหน้าที่ควบคุมโดรน เพื่อส่งของ สอดแนม หรือทำภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภารกิจทางการทหาร 

13. Agricultural Managers ผู้จัดการด้านการเกษตร มีหน้าที่จัดการวางแผนธุรกิจการเกษตรทั้งหมด ตั้งแต่วางแผนด้านต้นทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ จนกระทั่งการขาย

สำหรับคนที่กำลังสนใจหางานสาย IoT ฝากเรซูเม่ที่นี่ได้เลย https://www.professional-one.com/proone-jobs/    

อ้างอิงจาก  
techtarget.com 
ddproperty.com 
scb.co.th