เตรียมความพร้อมเมื่อต้อง สัมภาษณ์งานออนไลน์

การสัมภาษณ์งานออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์ COVID-19 ที่ทั้งผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์งานไม่พร้อม มีการนัดพบเพื่อสัมภาษณ์งานแบบเจอหน้ากัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้แอปพลิเคชัน เพื่อสัมภาษณ์ทางไกลแบบวิดีโอ ซึ่งสามารถเห็นหน้ากันผ่านกล้องวิดีโอ แล้วเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเมื่อต้องสัมภาษณ์งานออนไลน์ โดย โปรวันกรุ๊ป ได้รวบรวมคำแนะนำจาก HR มาให้ ดังนี้
.
1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ ต้องพร้อมใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อม เช็คแบตเตอรี่ กล้องเช็ดให้สะอาด สัญญาณอินเทอร์เน็ต
.
2.สอบถามทางบริษัทผู้สัมภาษณ์ว่าต้องใช้แอปพลิเคชันอะไร โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย ศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้อง
.
3.สถานที่ แสง และสภาพแวดล้อม ต้องเหมาะสม แนะนำให้เลือกหาห้องในการสัมภาษณ์งานที่ซึ่งไม่มีการรบกวนจากเสียงภายนอก และมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ย้อนแสง เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
.
4.เตรียมการแนะนำตัว เริ่มตั้งแต่การกล่าวทักทาย แนะนำตัวเอง ประวัติการศึกษา ทักษะความสามารถ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ บริษัท และตำแหน่งงานที่สมัคร
.
5. แต่งตัวให้เหมือนคุณสัมภาษณ์งานที่บริษัทจริงๆ ข้อนี้หลายคนทราบแล้ว ซึ่งการแต่งกายในการสัมภาษณ์งานคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นการสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นได้นั้นเอง
.
6.ไม่หลบสายตา การสบตา คือสิ่งสำคัญ อย่าลืมสบตาไว้ให้เสมือนคุณสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และความตั้งใจ

.
7.ตรงต่อเวลา เมื่อรู้วันและเวลาที่แน่นอนแล้ว ควรปฏิบัติเสมือนการไปสัมภาษณ์งานจริง เลือกที่จะเตรียมอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์งานให้พร้อม อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลานัด ควรเตรียมพร้อมทุกอย่างก่อนเริ่มการสัมภาษณ์งานออนไลน์
.
จาก 7 ข้อ ที่กล่าวมา สามารถนำไปเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ขอให้ทุกท่านโชคดีผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์และได้งานที่ต้องการ