Professional One ให้บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างครบวงจร ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใบอนุญาตทำงานของประเทศไทย

และกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่าประเภท Non-B บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มากมายในการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 

บริการรับขอ Work Permit ใบอนุญาตทำงาน 

– บริการรับขอ Work Permit ใบอนุญาตทำงาน
– บริการรับต่อ Work Permit (Apply for extension Work Permit)
– บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มลักษณะงานในใบอนุญาตทำงาน Work Permit (Apply for changing job or adding job)
– บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้างในใบอนุญาตทำงาน Work Permit (Apply for changing or adding employer)
– บริการรับขออนุญาตให้เปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานในใบอนุญาตทำงาน Work Permit (Apply for changing or adding location) 

บริการรับขอ Visa 

- บริการรับขอวีซ่าทำงาน – Non-Immigrant Visa B (Non-B)
- บริการรับขอวีซ่าติดตามครอบครัว – Non-Immigrant Visa O (Non-O) Family/Follower
- บริการรับขอวีซ่าแต่งงาน – Non-Immigrant Visa O (Non-O) Thai Spouse
- บริการรับขอวีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา – Non-Immigrant Visa B (Non-B) Teacher
- บริการรับขอวีซ่านักศึกษา – Non-Immigrant Visa ED (Non-ED)
- บริการรับขอวีซ่าบั้นปลาย – Non-Immigrant Visa OA Long stay (Non-OA)
- บริการดำเนินการทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-Entry Permit)
-Single  (ครั้งเดียว ภายใน 1 ปี)
-Multiple (หลายครั้ง ภายใน 1 ปี)                                                                      
- บริการรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน – Report 90 days
- บริการย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (Transfer Stamp to new Passport)
- บริการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa changing) 

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้ 

การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย เป็นกระบวนการที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามกฏหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริการจาก Professional One จะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกสบาย ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนและทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเข้าใจในกระบวนการ นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้บริการจากเรา 

  1. ดำเนินงานด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทีมงานของ Professional One มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เป็นไปตามข้อบังคับของประเทศไทย 
  1. การสนับสนุนและให้คำแนะนำ เราไม่เพียงแค่ช่วยดำเนินขั้นตอนกระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน แต่ยังให้คำแนะนำและสนับสนุนในการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้คุณพร้อมต่อการการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 
  1. กระบวนการทำงานอย่างรวดเร็ว เราเข้าใจถึงความเร่งด่วนในการได้รับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินกระบวนการ ทำให้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1. ที่เดียวครอบคลุมทุกขั้นตอน การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานประกอบด้วยหลายขั้นตอน รวมถึงขบวนการการรายงานตัวที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และการแจ้งเตือนการต่อออายุปีต่อปี Professional One ให้บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนจบที่เราที่เดียว 
  1. ดำเนินงานด้วยความถูกต้องและความปลอดภัย ความถูกต้องในข้อมูลและเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าเป็นที่ 1 ในการให้บริการ 

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้ 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่
.
ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน