วิทยากรรับเชิญพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาไอที เพื่อฝึกประสบการณ์จริงในโลกแห่งการทำงาน กับ การบรรยายพิเศษ ในโครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์อภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยากรเขตพระนครเหนือ

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการสหกิจศึกษาขึ้น  โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจริง  และได้เรียนเชิญวิทยากรในโครงการ “เตรียมความพร้อมชาวไอทีสู่โลกการทำงาน “   จากบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  เพื่อร่วมบรรยายพิเศษ ในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ ด้วยการแชร์ประสบการณ์และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

 

pr1

คุณสายชล  โตเอี่ยม IT Director  บริษัท โปรวันไอที จำกัด   ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ ทักษะและความสามารถในการทำงานสาย IT “ โดยเน้นการสร้างแนวคิดให้กับนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา  รวมทั้งแชร์ประสบการณ์การทำงานจริง และการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่มืออาชีพด้านไอทีต่อไป

 

pr2

คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ Deputy Marketing Communication Manager  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อ “บริการประทับใจ ใครใครก็ชื่นชม” โดยเน้นย้ำถึงการให้บริการที่สร้างความประทับใจ  ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกภาพภายนอก จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind)  การสื่อสารและพฤติกรรมต่างๆ เพื่อความพร้อมในการเป็น “นักศึกษาฝึกงานในดวงใจ” ของสถานประกอบการ และมุ่งสู่การเป็นนักบริการด้านไอที อย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

 

pr3

โปรวันกรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของหนุ่มสาวไอทียุคใหม่ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต