วิทยากรพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ม.บูรพา

 บริษัท โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา จัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อบรรยายและจัดกิจกรรมพิเศษ เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57 ที่ผ่านมา
       สาระ ความรู้ พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน ให้นิสิตได้มีความพร้อม เพื่อก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ในสถานประกอบการจริง นับเป็นอีก 1 เรื่องราวดีดี ที่บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพชาวไอที รุ่นใหม่ ต่อไป 
คุณวาริน พิรินปุญโญ Managing Director บริษัท โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรม พร้อมให้โอวาทและข้อคิดแก่นิสิตที่เข้าร่วมอบรม
คุณโยษิตา  เสนวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาองค์กร บรรยายพร้อมทำกิจกรรมกับนิสิต
คุณชลดา พิริปุญโญ Deputy Managing Director บริษัท โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ให้เกียรติร่วมทำกิจกรรมและให้คำแนะนำนิสิต
คุณพรสุรางค์ ขาวเจริญ HR Consultant ร่วมบรรยายเรื่องการแต่งกายและการสื่อสารในองค์กร
ฝึกการผูกเนคไท แต่งกายให้ดูดี
ฝึกการผูกเนคไท แต่งกายให้ดูดี
Role-play แสดงละครการให้บริการไอที ให้น่าประทับใจ
คณะอาจารย์ คณะวิทยากรและนิสิตที่เข้าร่วม
[nggallery id=16]