มั่นใจเมื่อใช้บริการมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ของโปรวัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โปรวันกรุ๊ป นำทีมโดยคุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเฟสชันแนลวัน และคุณกันต์พงษ์ สารรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.โปรวันไอที เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัติ  ISO9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล จากคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ Commercial Manager ตัวแทนของ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทตรวจรับรองมาตรฐานระบบ ISO ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างความมั่นใจในบริการให้ลูกค้าในระดับ AEC และสากล และสนองนโยบาย “บริการคุณภาพ ประทับใจลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง” โปรวันกรุ๊ปจึงเริ่มทำระบบ ISO9001:2008 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 โดยบริการที่ขอรับรองคือ HR outsourcing ของบจก.โปรเฟสชันแนลวัน และ IT outsourcing ของบจก.โปรวันไอที  เรารับการตรวจติดตามคุณภาพจาก บูโร เวอริทัส อย่างสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKAS, United Kingdom Accreditation Service)  

ISOcert_ProOneISOcert_POIT

 

โปรวันบริการด้วยใจพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับสากล “เลือก outsourcing เลือก ProOne”