เตรียมความพร้อมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมชาวไอที สู่โลกแห่งการทำงาน ด้วยประสบการณ์การสรรหาและดูแลบุคลากรด้านไอที กว่า 27 ปี  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ได้รับเกียรติอีกครั้ง กับการทำกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์กับน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG_4676

IMG_4810

คุณสายชล โตเอี่ยม IT Consultant  ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานไอที ได้กล่าวถึงตำแหน่งงานที่เหมาะกับนักศึกษาจบใหม่ และแนะนำเทคนิคการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานด้านไอทีอย่างมั่นใจ

ฝึกการเขียน Resume เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่สรรหาต้องการและสามารถเขียน Resume ได้ตรงใจก่อนการสมัครงานจริง พร้อมคำแนะนำดีดี จากผู้มีประสบการณ์ และแนวคิดในการทำงานต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

IMG_4789

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมชาวไอทีก่อนสมัครงาน และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสในสายงาน

IMG_4889

IMG_4935