คณะผู้บริหาร และพนักงานชาวโปรวันกรุ๊ป ร่วมยืนถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม คณะผู้บริหารและพนักงานชาวโปรวันกรุ๊ป ร่วมยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้เป็นเวลา 89 วินาที เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม  2560 เวลา 09:09 น.

42475

42476

42479

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดอานิสงค์ต่อทุกชีวิต ทุกฐานะ ทุกอาชีพ ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เป็นคุณอเนกอนันต์ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ และตราบสิ้นพระชนม์

ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผุ้บริหารและพนักงานโปรวันกรุ๊ป

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำรี

ofwbxrqf54KPQeoP98T-o

เปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาว 

ofwcb7ibrPey8i3421X-o

สะพานพระราม 8

ofwcigj7n0qCH3tD8N2-o

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์