แชร์แนวคิด ประสบการณ์ เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน ม.เทคโนโลยีมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะวิทยากรและทีมงาน บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานด้านไอที

 

 นักศึกษาม.เทคโนโลยีมหานครฟังบรรยาย

วิทยากรบรรยาย

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งล้วนมาจากความต้องการของตลาดแรงงานที่ไม่ใช่เพียงแค่ทักษะด้านไอทีเท่านั้น  แต่ยังต้องการบัณฑิตที่พร้อมทำงาน ด้วยทัศนคติ บุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพอีกด้วย

 คุณสายชลรับรางวัล

สมัคร-smarter-member

สมัคร-smarter-member2

 

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี  ในการดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาและดูแลบุคลากรด้านไอทีให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์แนวคิดและประสบการณ์ พร้อมร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาศัพยภาพบัณฑิตด้านไอที สู่ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต