คนไอที เตรียมพัฒนา 7 ทักษะสายไอที เปิดรับงานใหม่ปี 2023

พัฒนา 7 ทักษะสายไอที

Randstad Sourceright ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลระดับชั้นนำของโลก ได้สรุปรายงานเรื่องทักษะด้าน IT ที่มาแรงในปี 2022 ไว้ว่า จากการศึกษาข้อมูลจากตลาดแรงงานกว่า 26 ประเทศ และผ่านทางการสังเกตความเปลี่ยนแปลงความต้องการในตลาดแรงงานบนเว็บไซต์จัดหางานขึ้นชื่ออย่าง LinkedIn, World Economic Forum, Gartner และ ZDnet ได้สรุปออกมาว่าทิศทางตลาดแรงงานมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และมี 7 ทักษะด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้

1. Cloud Computing
เทคโนโลยี Cloud Computing นั้นล้ำมากกว่าการใช้เป็นที่เก็บรูปหรือแชร์ไฟล์เท่านั้น เพราะ Cloud Computing เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้จัดเก็บและจัดการการเข้าถึงข้อมูลในองค์กร ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานและทำธุรกิจไปได้อย่างสิ้นเชิง สร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน ความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูล หรือติดตามการทำงานต่าง ๆ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับสำคัญของบริษัทให้ปลอดภัยในระดับสูงได้ด้วย

อาชีพที่ต้องมีทักษะด้าน Cloud Computing ในระดับเชี่ยวชาญก็คือ Cloud Solution Engineer ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้าน Cloud Technology รวมถึง Cloud Security ในระดับสูง อาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั่วโลกอีกด้วย

2. Artificial Intelligence
ตลาดซอฟต์แวร์ด้าน AI และ NLP Engineer มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเทคโนโลยี AI และ NLP ถูกพัฒนาให้ฉลาดและตอบคำถามได้ดีกว่าเดิมจากความสามารถในการวิเคราะห์ได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรหลายแห่งเริ่มนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตอบคำถามลูกค้าผ่าน ChatBot แล้ว

3. Machine Learning
เมื่อมีเทคโนโลยี AI แล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือทักษะด้าน Machine Learning ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ของ AI เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ AI ฉลาดขึ้น สามารถตอบสนองต่อคำสั่งที่ซับซ้อน รวมไปถึงมีวิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากยิ่ง ซึ่งทักษะนี้สามารถพบได้ในคนที่ทำอาชีพ Machine Learning Engineer หรือหากใครอยากเข้ามาทำอาชีพนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาอย่าง Python, SQL, Java และ C++ พร้อมกับฝึกโปรแกรมและเครื่องมืออื่น ๆ เช่น TensorFlow, R Programming และ Apache Kafka เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำงาน

4. Data Science
ปัจุบันหลายองค์กรนำข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ บริการการจัดเก็บข้อมูล TechRepublic ระบุว่าในปี 2019 Data Scientist ถูกจัดให้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดจาก LinkedIn และ Glassdoor รายได้ของอาชีพนี้ในสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราสูงถึง 110,612 ดอลลาร์เลยทีเดียว

นอกจาก Data Scientist ต้องมีความรู้ด้านภาษา Python, R และ SQL เป็นหลักแล้ว ยังจะต้องมีความเข้าใจทางด้านธุรกิจ และมีทักษะการทำ Data Visualization เพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าใจง่ายด้วย

5. Mobile Application Development
โทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ทุกช่วงวัย ทำให้บริษัทต่าง ๆ พากันพัฒนา Application เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้าและช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย

ทักษะที่ใช้ในการพัฒนา Application คือสาย UX/UI การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม Backend Computing, Frontend Developer, หรือแม้แต่ Infrastructure Architect เป็นทักษะจำเป็นของคนอาชีพนี้ กรณีมีทักษะความเข้าใจธุรกิจเข้าไปด้วย จะช่วยให้เติบโตในสายงานนี้อย่างก้าวกระโดด

6. IoT Technology
IoT หรือที่ย่อมาจาก Internet of Things คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยรายงานของ Accenture มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2024 จะมีตัวเลขของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันได้ถึง 4 หมื่นล้านอุปกรณ์ สมทบด้วยรายงานของ Statista ตัวเลขนี้จะสูงถึง 7 หมื่นล้านภายในปี 2025 ทำให้วิศวกรไปจนถึง Developer ที่มีทักษะนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

7. Blockchain
Blockchain คือ เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบไม่มีตัวกลาง ที่กลายมาเป็น Solution ใหม่ที่ช่วยจัดการแก้ปัญหาด้านความไม่โปร่งใสและลดขั้นตอนที่ต้องผ่านคนกลาง โดยที่เทคโนโลยี Blockchain เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการทำธุรกรรมการเงิน เพราะ Blockchain สร้างการลงทุนแบบใหม่ที่เรียกว่า Cryptocurrency ที่กำลังมาแรงในตอนนี้

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job