พัฒนาตนเอง เคล็ด(ไม่)ลับ…อย่างไรให้เข้าตานายจ้าง

พัฒนาตนเอง

ในการทำงานไม่ว่าสาขาอาชีพใดก็ตาม  Miss Career จะมาเผยความลับ หากต้องการความก้าวหน้าย่อมต้องหมั่น พัฒนาตนเอง และรู้จักการปรับตัว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวพัฒนาตนเองในการทำงานทั้งในแง่ของเนื้อหาการทำงานและการประสานงานกับผู้อื่นด้วย สำหรับเทคนิคการ พัฒนาตนเอง ในการทำงานไม่ยากเคล็ดลับง่ายๆพียงแค่….

หยุดหาข้อแก้ตัวและโทษคนอื่น แต่ควรหาสาเหตุข้อปัญหาและเรียนรู้เพื่อเเก้ไข

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นคนส่วนใหญ่มักจะโทษว่าเป็นความผิดของคนหรือสิ่งต่างๆที่อยุ่รอบตัวไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกค้่า จราจร หรือดินฟ้าอากาศ ซึ่งการโทษหรือบ่นให้กับสิ่งต่างๆ นอกจากจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแล้วยังทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข พัฒนาตนเอง และส่งผลกระทบที่ดีต่อความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน รวมถึงยังเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำในตัวคุณอีกด้วย

พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง

ข้อแนะนำ : ไม่ควรเสียเวลาหาคนผิดหรือข้อแก้ตัว แต่ควรมองที่ปัญหาว่ามีอะไรบ้าง พัฒนาตนเอง และเรียนรู้ปัญหาว่าต้องแก้ไขตรงจุดไหน เช่น คุณอาจจะโดนเจ้านายสั่งแก้ไขงานบางชิ้น ซึ่งคุณก็ควรที่จะตรวจสอบชิ้นงานว่าจำเป็นต้องแก้ไขส่วนไหน โดยคุณอาจจะ พัฒนาตนเอง หาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง หรืออาจหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานที่สามารถให้มูลได้ เพราะนอกจากคุณจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้แล้ว ก็ยังเป็นการพัฒนาตนเองในด้านการทักษะการทำงาน พัฒนาตนเอง และในด้านการความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานด้วย

พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง

หมั่นเป็นผู้ใฝ่รู้และรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น

“จงเป็นผู้ฟังมากว่าผู้พูด”จากประโยคนี้สามารถบอกข้อดีของการฟังได้อย่างดี เพราะหากรู้จักฟังมากกว่าก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลหรือรับฟังสิ่งต่างๆได้มากกว่า เพราะหลังจากที่ได้รับฟังกระบวนการทางความคิดก็จะเริ่มทำงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการฟัง ซึ่งในการทำงานต้องมีการประสานงาน ทำงานกับคนหลายๆฝ่าย พัฒนาตนเอง ข้อดีของการฟังคือการได้เข้าใจมากขึ้นทั้งในด้านการทำงานและตัวบุคคล และการหมั่นหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าจะเรียนจบสูงแค่ไหนก็ตามแต่ในชีวิตการทำงานมีสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆให้ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้นจึงควรฝึกให้ตนเองมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ พัฒนาตนเอง

ข้อแนะนำ : ควรรู้จักเปิดใจที่จะเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง นอกจากจะทำให้การทำงานของคุณราบรื่น พัฒนาตนเอง คล่องตัวแล้ว อาจส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบรรยากาศในที่ทำงานด้วย และควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการทำงาน พัฒนาตนเอง เช่น ถ้าหากคุณมีอาชีพเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ คุณก็ควรจะหมั่นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอัพเดทข้อมูลวิธีการใช้งานอย่างสม่ำเสมออาจหาหนังสือหรือลงคอร์สเรียนอบรมเพิ่มเติม เป็นต้น  เพราะคงไม่ดีแน่หากมีคำถามกลับว่า”ให้แก้ไขตรงไหนค่ะ” หรือ”ตรงให้ทำอย่างไรค่ะ” รับรองได้เจ้านายคงไม่ปลื้ม


ดังนั้น การพัฒนาตนเองและการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและที่ทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้มีความสุขในการทำงานแล้วยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย