ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน โปรวัน กรุ๊ป เดินทางไปมอบของบริจาค ที่โรงเรียนสรรพาวุธบำรุง

เมื่อวันพุธ ที่ สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทและตัวแทนพนักงาน โปรวัน กรุ๊ป ได้ไปมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้สำนักงานให้กับโรงเรียนสรรพาวุธบำรุง โดยมีคุณครูนิตยา ศรีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพาวุธบำรุงเป็นผู้รับมอบ ตามโครงการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษา

download (1)