บ.โปรเฟสชันแนลวัน ได้รับเชิญเป็น วิทยากรรับเชิญพิเศษ โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 26 มี.ค. 57  บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและความสามารถในการทำงานสาย IT” และ ” บุคลิกภาพและการทำงานสาย IT”  เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระนครเหนือ) ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่างๆ

คุณสายชล โตเอี่ยม

ณสายชล โตเอี่ยม IT Manager บรรยายในหัวข้อ ทักษะความสามารถในการทำงาน สาย IT

 

คุณพรสุรางค์-ขาวเจริญ-

คุณพรสุรางค์-ขาวเจริญ--HR-consultant-บรรยายพร้อมทำกิจกรรมในหัวข้อ-บคุลิกภาพและการทำงานสาย-IT

 

กิจกรรมปรับลุค-แต่งตัวเพื่อนให้ดูดี

กิจกรรมปรับลุค-แต่งตัวเพื่อนให้ดูดี

 

คุณเพลินนภา-หาญศิริ

คุณเพลินนภา-หาญศิริ-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-ร่วมแสดงบทบาท-user-หลายอารมณ์