Professional One เราคือบริษัทรับทำ Work Permit ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง โดยเราใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ ทำธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างในทุกอาชีพจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

Professional One รับทำ Work Permit พร้อมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Work Permit อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ การต่อใบอนุญาต Work Permit การรายงานตัว 90 วัน การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน การแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น ที่จะช่วยให้การขอใบอนุญาตทำงานของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น ลดขั้นตอนยุ่งยาก การจัดเอกสารที่วุ่นวาย และถูกต้องตามหลักของกฎหมาย 

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน Work Permit 

Work Permit ขอใบอนุญาตทำงาน
ต่อใบอนุญาตทำงาน Work Permit
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) 

รับขอวีซ่าทำงาน-Non-Immigrant Visa B (Non-B)
รับขอวีซ่าติดตามครอบครัว-Non-Immigrant Visa O (Non-O)
รับขอวีซ่าแต่งงาน-Non-Immigrant Visa O (Non-O) สามีไทย / ภรรยาไทย
รับขอวีซ่านักศึกษา-Non-Immigrant Visa ED (Non-ED)
รับขอวีซ่าชีวิตบั้นปลาย-Non-Immigrant Visa O (Non-O, Non-OA)
รับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
รับทำ Re-Entry (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
รับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน (Report 90 days) 

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้ 

เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One 

  1. ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว Professional One บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต่อใบอนุญาตทำงานที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบวงจร 
  2. มาตรฐานการบริการระดับสากล ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่มาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ  
  3. มาตรฐานการจัดการข้อมูลระดับสากล ISO 27001:2013 จัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ แนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารของท่านได้อย่างปลอดภัย 
  4. บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญและชำนาญการ Professional One มีประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 35 ปีในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะให้บริการเป็นที่ปรึกษาในทุกฟังก์ชันของงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและดำเนินงานด้าน Work Permit เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ให้กับชาวต่างชาติ และนายจ้างทั่วประเทศ มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและความถูกต้อง 

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับทุกองค์กร ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Tel.02-619-2161 กด 1 หรือทาง LINE: @Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่
.
ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visa & Work Permit 
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร
มาตรฐานการบริการ Visa & Work Permit ของโปรเฟสชันแนลวัน
บริการ Visa & Work Permit ดูแลทุกขั้นตอนจบในที่เดียว
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
เหตุผลที่ควรใช้บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit กับ Professional One
EMPLOYER OF RECORD คืออะไร?
บริการ EOR หมดกังวลเรื่องดูแลพนักงานต่างแดน