ชาวโปรวันร่วมใจ บริจาคโลหิต ปีที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558  พนักงาน โปรวันกรุ๊ป พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ “ชาวโปรวันร่วมใจ บริจาคโลหิต” ปีที่ 4

donat_blood.jpg2

โครงการ “ชาวโปรวันร่วมใจบริจาคโลหิต” ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือสังคมและน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ในเดือนธันวาคม ของทุกๆปี

donat_blood.jpg3

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ ชาวโปรวันหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี รวมไปถึงมีผู้บริจาครายใหม่ในทุกๆครั้ง ซึ่งต่างพร้อมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในโอกาสพิเศษนี้ ชาวโปรวันที่เข้าร่วมโครงการได้ให้สัมภาษณ์เทปพิเศษ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์