บริการจัดทำเงินเดือนไว้ใจให้โปรเฟสชันแนลวันดูแล ( Payroll Service )

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Servic )

สำหรับธุรกิจ พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าและเติบโต ดังนั้นการดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงต่อเวลา ถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และการจัดทำเงินเดือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน นอกเหนือการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วการจัดทำเงินเดือนยังมีเรื่องของ ภาษี ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องจัดการดูแล จะดีกว่าไหมถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลเรื่องการจัดทำเงินเดือนพนักงานให้คุณ 

Professional One มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้บริการจัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมคำนวณที่มีมาตรฐานระดับสากลที่องค์กรระดับแนวหน้าของเมืองไทยไว้วางใจ ด้วยกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการนำจ่ายทุกครั้ง พร้อมปกป้องข้อมูลและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

Professional One ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ Payroll Service ให้กับองค์กรทุกขนาด
Tel.02-619-2161 หรือ LINE OA ID : @Proonesales (มี@) หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่