คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการโปรวันกรุ๊ป ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินในฐานะคณะกรรมการตัดสินการรับรองของศูนย์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

คุณวาริน พิริปุญโญ กรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเฟสชันแนลวัน และในฐานะคณะกรรมการตัดสินการรับรองของศูนย์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุมได้เข้าร่วมต้อนรับคุณจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสการตรวจประเมินความพร้อมหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลในการจัดตั้งศูนย์รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นอกจากคุณวารินแล้วคณะกรรมการตัดสินการรับรองของศูนย์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน คือ

1. ดร. ธนา สุขวารี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. คุณ กําธน แก้วบัวดี กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

DSC_00163-580x326 DSC_00173-580x326