ตำแหน่ง System Analyst ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

ตำแหน่ง System Analyst ผู้วิเคราะห์ปัญหาและนำมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประเมินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางแผนงาน การทบทวนโครงการ และการจัดทำรายงาน พิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการดำเนินงาน นักวิเคราะห์ต้องพิจารณาทั้ง Hardware, Software, Network และบุคลากร ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน

ตำแหน่งงาน System Analyst ทำหน้าที่อะไรบ้าง?
ตำแหน่งงาน System Analyst ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กร ในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไร ทำการศึกษาปัญหา รวบรวมความต้องการของระบบ หรือควรจะปรับปรุงระบบเดิม เขียนข้อกำหนดและรายละเอียดของระบบใหม่ เลือก Hardware/Software ให้เหมาะสมกับองค์กร 

ในส่วนด้านงานเอกสารนั้นมีดังต่อไปนี้
- เก็บ Requirement ต่างๆ

- ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับทีม
- Support การทำงานของทีมและลูกค้า
- จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานให้ลูกค้า

System Analyst ยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำจึงควรมีความรู้ด้าน Hardware, Software, Network เพื่อที่จะมองเห็นข้อดีข้อเสียของระบบได้เป็นอย่างดี

 

โปรเฟสชันแนลวัน ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร ให้กับองค์กรทุกขนาด
ติดต่อทีมงาน PROFESSIONAL ONE ได้ทันทีที่นี่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
Email : Sales@professional-one.com
Line@ : Proonesales หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่
Website : www.professional-one.com