ตำแหน่ง SOFTWARE TESTER มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ตำแหน่ง SOFTWARE TESTER

-  มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Testing Software 
-  วิเคราะห์ความต้องการในการทดสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์
-  วางแผนสำหรับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-  คิดและออกแบบวิธีการทดสอบที่เหมาะสม ทั้ง Test Case, Test Scenario, Test Data และ Test Environment
-  ลงมือทดสอบพร้อมกับบันทึกปัญหาที่เจอ
-  เขียนสรุปผลการ test เพื่อรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ – produce test report


งาน SOFTWARE TESTER คืออะไร
Software Tester ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะอะไรบ้าง

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job