ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานโปรวันกรุ๊ป

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 7:00-12:00 น.  โปรวันกรุ๊ป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงาน โปรวันกรุ๊ป ทุกคน  ณ สำนักงานโปรวันกรุ๊ปชั้น 16 และจัดเตรียมรถ x-ray ที่ ชั้น G อาคาร IBM

timeline_20170407_141535

การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน  เป็นสวัสดิการที่สมาชิกโปรวันกรุ๊ปทุกคนจะได้รับเมื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา  โดยเราได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ตรวจและรายงานผล ครอบครุมจำนวน 14 รายการ อาทิเช่น X-Rayทรวงอก,ระดับน้ำตาลในเลือด,ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด,การตรวจการทำงานของไต,ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เป็นต้น

ตรวจสุขภาพ 60_๑๗๐๔๐๗_0005

timeline_20170407_141546

พร้อมกับการให้บริการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่มาจากทุกไซต์งาน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

timeline_20170407_141533

ตรวจสุขภาพ 60_๑๗๐๔๐๗_0002

 สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยทำให้พนักงานมั่นใจ ในการเอาใจใส่ดูแล จากเรา