งาน SOFTWARE TESTER คืออะไร

SOFTWARE TESTER คืออะไร

สำหรับสาย IT นั้นจะต้องคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีแน่นอนกับคำว่า Software Tester แล้วรู้ไหมว่าตำแหน่ง Software Tester มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงเลย และเงินเดือนดีด้วย

Software Tester คือ กระบวนการการประเมินและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ให้ปรากฏออกมาเพื่อหาแนวทางอุดช่องโหว่ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับตำแหน่งงาน Tester, Software Tester, Quality Assurance Engineer หรือ Quality Engineer นั้น จริง ๆ แล้วทั้งหมดนี้ก็คืออาชีพเดียวกันทั้งหมด โดยพื้นฐานหน้าที่ของอาชีพนี้ก็คือ คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ Software ที่ถูกผลิตขึ้นมาโดย Programmer โดยทำการ Test ระบบต่างๆ และตรวจสอบหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์นั้นเอง

Software Tester ต้องหมั่นฝึกฝนทักษะอะไรบ้าง
ตำแหน่ง SOFTWARE TESTER มีหน้าที่อะไรบ้าง?

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job