7 คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง Senior

7 คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งSenior

การทำงานในปัจจุบันนอกจากปัจจัยทางเรื่องทักษะแล้ว ‘ประสบการณ์’ ที่เคยได้ผ่านมาในอดีตก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะการทำงานเราไม่สามารถใช้ ‘ทักษะ’ เพียงอย่างเดียวได้ แต่จำเป็นจะต้องมี ‘ประสบการณ์’ ด้วย 

แน่นอนทุกคนคาดหวัง และมองหาความก้าวหน้าในชีวิตอยู่เสมอ การก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่ง Senior ถือว่าเป็นความสำเร็จแรกในการทำงาน แต่จะรู้ได้เมื่อไรกันว่าตัวเรานั้น ‘มีคุณสมบัติ’ มากพอจะก้าวขึ้นมาทำงานในตำแหน่งงานระดับ Senior  วันนี้ Professional One มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากเกี่ยวกับคุณสมบัติและทักษะของ Senior ที่ควรมี 7 ข้อดังนี้  

  1. รู้หน้าที่ของตัวเอง คนที่ Proactive หรือริเริ่มงานได้เองโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ้านายสั่งนั้นหายากมาก ๆ เพราะหนึ่งเขาต้องจัดการงานตัวเองได้ดีจนมีเวลาเหลือ สองเขาต้องรู้ใจเจ้านายว่าต้องการอะไร สามคือต้องโน้มน้าวคนอื่น ๆ ให้เห็นดีเห็นงาม และสี่ต้องนำมันไปทำจนเกิดผล เพราะทำได้ยาก จึงหายาก และเพราะหายาก เจ้านายและองค์กรจึงให้ค่าคนที่ Proactive มากเป็นพิเศษ 
  2. เป็นคนไว้ใจได้ ข้อนี้สำคัญมาก ถ้ารับปากว่าจะทำ ก็ต้องทำให้ได้ ถ้ามีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถทำได้ตามที่รับปาก ก็ต้องรีบบอกเจ้านายแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่ให้เขามารู้เองทีหลัง คนที่จะเป็น Senior คือคนที่เจ้านายสามารถวางใจได้ว่า คนคนนี้จะสามารถดูแลทีมได้ตอนที่เขาไม่อยู่ ดังนั้นการสร้างความไว้ใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงมากที่สุด 
  3. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างจากคนหมู่มาก กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอวิธีการทำงานและมุมมองต่าง ๆ ที่ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลถึงตนเองและองค์กรโดยรวม 
  4. พร้อมช่วยเหลือคนอื่นเสมอ Senior คือคนที่พึ่งพาได้ ดังนั้นเราต้องใจกว้างพอที่จะเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน การช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นประจำจะทำให้เราได้รับการยอมรับ และเพื่อน ๆ จะแอบเชียร์ให้เราเป็น Senior เร็วขึ้นด้วยซ้ำไป เพราะใคร ๆ ก็ชอบ 
  5. เป็นแบบอย่างที่ดี หนึ่งในคำถามที่ “ผู้ใหญ่” ในองค์กรมักจะถามกับหัวหน้าที่ส่งชื่อน้องมาให้พิจารณาก็คือ “เขาเป็นแบบอย่างที่ดีรึเปล่า?” ถ้าทำงานเก่ง ช่วยเหลือคนในทีม แต่ยังมีพฤติกรรมบางอย่างไม่เหมาะสม เช่น มาสายเป็นประจำ หรือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง คนคนนั้นอาจไม่ผ่านเกณฑ์ทำให้ไม่ได้รับการโปรโมตก็ได้ 
  6. เป็นผู้ริเริ่ม กล้าริเริ่มทำในสิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเสี่ยงบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งกับองค์กรและทีมงาน นำสิ่งที่เป็นบทเรียนจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีต มาประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
  7. เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำเป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยการลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง บริหารการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร และยอมรับผลอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ความสามารถในการตัดสินใจและวิสัยทัศน์ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของตำแหน่ง Senior  คือ ‘ความรับผิดชอบ’ เพราะแม้จะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น แต่หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัว ดังนั้น ใครที่กำลังสงสัยว่าตนเองจะก้าวข้ามไปเป็นซีเนียร์ดีหรือไม่จุดนี้ก็เป็นจุดที่ควรจะพิจารณาด้วยเช่นกัน  

Professional One กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน IT ระดับ Senior เพื่อเข้าร่วมทีมของเรา หากคุณเป็นผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพและต้องการท้าทายตนเอง ส่งเรซูเม่ของคุณมาที่เรา ทางอีเมล Recruitment@professional-one.com หรือ ทาง Line @jobone ได้เลย 

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job

อ้างอิง
themomentum.co, anontawong.com