คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน โปรวันกรุ๊ป

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 โปรวันกรุ๊ป ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนิสิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16  พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน ถึงแรงบันดาลใจและแนวคิดในการทำงาน

IMG_0368

 

โปรวันกรุ๊ป ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสรรหาและดูแลบุคลากรทางด้านไอทีมากว่า 27 ปี โดยมีพนักงานกว่า 700 คนทั่วประเทศ  ซึ่งแน่นอนว่า การบริหารงานบุคลากรจำนวนมากต้องมีกลยุทธ์ในการใช้แรงจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขควบคู่กัน  ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  การจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน  รวมไปถึงบรรยากาศในการทำงาน เป็นต้น

IMG_0361

 

คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สัมภาษณ์แนวคิดในมุมมองของผู้บริหาร คุณชลดา พิริปุญโญ รองกรรมการผู้จัดการ ถึงการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ พนักงานทำงานอย่างมีความสุข  โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีภายในองค์กร รวมถึงสนับสนุนทางความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

IMG_0371

อีกทั้งยังได้สัมภาษณ์พนักงานของโปรวันกรุ๊ป เพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองที่หลากหลาย สำหรับการนำไปใช้ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป

IMG_0380

IMG_0386