ข้อดีของการเป็นพนักงาน IT Outsource

ข้อดีของการเป็นพนักงาน-IT-Outsource

IT Outsource เป็นรูปแบบของเอาท์ซอร์สที่ได้รับความนิยมมาก เพราะส่วนมากแล้วการทำงานด้านนี้ มักจะมาในลักษณะของโปรเจกต์ และตำแหน่งงานของไอทีเอาท์ซอร์สจะมาในรูปแบบของ Developer, Analyst, Helpdesk, Tester ที่ส่วนมากแล้วจะทำงานเป็นโปรเจกต์ หรือดูแลระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเป็นระยะเวลาหนึ่งตามสัญญา เมื่อจบโปรเจกต์แล้วอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งเพื่อไปทำงานภายในองค์กรอื่น, ต่อสัญญาเพื่อทำงานในที่เดิม หรือปรับเป็นพนักงานประจำ

  1. สามารถทำงานได้อย่างอิสระ พนักงาน IT Outsource นั้นสามารถทำงานได้อย่างอิสระ เพราะไม่มีข้อผูกมัดเท่ากับพนักงานประจำ ทำให้ตัวพนักงานสามารถโยกย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระ รวมถึงเมื่อสิ้นสุดสัญญาก็ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เว้นแต่จะมีการต่อสัญญาโดยขึ้นอยู่กับพนักงานเป็นหลัก
  2. มีรายได้สูง เนื่องจากการจ้าง IT Outsource นั้น ผู้ว่าจ้างเสียค่าใช้จ่ายด้านการว่าจ้างน้อยกว่าพนักงานประจำ ทำให้ค่าจ้างนั้นสามารถต่อรองได้มากกว่า และโดยส่วนมากมักจะรายได้สูงกว่าพนักงานทั่วไป แลกกับการที่ไม่มีสวัสดิการเทียบเท่า
  3. มีโอกาสได้ร่วมงานในองค์กรชั้นนำ ในองค์กรชั้นนำ มักจะมีการทำ Project ด้านไอทีอยู่เป็นประจำ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน IT Outsource ได้เข้าไปทำงานยังองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนทำให้พนักงานได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว
  4. คุณภาพของงานที่ดี พนักงาน IT Outsource ส่วนมากจะมีประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ ทำให้ทักษะนั้นอยู่ในระดับสูง และสามารถทำงานตามที่มอบหมายให้ออกมามีคุณภาพสูง

หางานสาย IT ฝากเรซูเม่กับ professional-one.com
ตำแหน่งสาย IT ที่เปิดรับ professional-one.com/job